رستوران vertigo بانکوک

 

رستوران vertigo بانکوک

رستوران Vertigo بانکوک واقع در منطقه سیلوم یکی از مرتفع ترین رستوران هایی تایلند است که در هوای آزاد قرار دارد. برای تاثیرگذاری بیشتر، میزها در نزدیکترین نقطه به لبه ی بام قرار گرفته اند که غذا خوردن در چنین رستورانی سرشار از هیجان رستورانهای تایلند و تفریح می باشد. بر خلاف اسم این رستوران، معمولا ترس از ارتفاع تاثیر رستورانهای تایلند نامطلوبی بر مسافرین تور تایلند نخواهد گذاشت. در این رستوران، فهرست کاملی از غذاهای گوناگون موجود است که غالب آنها را غذاهای دریایی , اروپایی و تایلند در بر گرفته اند.

 

رستوران vertigo بانکوک